เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน�๏ฟฝเธ�เน�เธ�เธ�เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน�๏ฟฝเธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน�๏ฟฝเธ�เน�เธ�เธ�เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�โ�ฌ๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน�๏ฟฝเธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ€�เน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ€�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ€�เน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน�๏ฟฝเธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน�๏ฟฝเธ�เน�เธ�เธ�เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�๏ฟฝเน�๏ฟฝเธ�เน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�โ�ฌ๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�๏ฟฝเน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเน�เธ�เธ�